• head_banner_01

_DSC2320

Aşhanaňyzy we hammamyňyzy owadanlaň

Biz kim?

“Zhongshan Dexing Kitchen & Bathroom Co., Ltd.” 2009-njy ýylda esaslandyryldy, poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi we degişli önümleri gözlemek we ösdürmek, önümçilik, satuw, hyzmat we beýleki giňişleýin iri kärhanalarda ýöriteleşendir.

Dexing senagat seýilgähi, çüýşeli zawod, elde ýasalan lýuboý zawody, suw zeýkeşleri, PVD we nano gaýtadan işleýän zawod, duş gorag zawody we pol zeýkeşleri, import we eksport söwda kompaniýasy ýaly ýedi kompaniýa, önümçilikde öňdebaryjy derejeli Dexing topary, önüm gözlegleri we Ösüş tehniki topary, ösen awtomatlaşdyryş enjamlary, tutuş zynjyry awtomatiki önümçilik liniýalary we birneme önümçilik artykmaçlyklary, 50,000 inedördül metrden gowrak gurluşyk meýdany, 300-den gowrak işgär.

Öňdebaryjy senagat gözlegleri we ösüş tehnologiýasy, önümçilik işinde ajaýyplyk, kärhanalary yzarlamak üçin ajaýyp dizaýn we ajaýyp ajaýyp kombinasiýa döretmek üçin aşhana we hammamy bezemek.

Häzirki wagtda önümlerde onlarça garaşsyz patent, ýokary tehniki mazmuny we goşmaça gymmaty bolan önümler bar.

Önümçilik pudagynyň öňdebaryjy hökmünde ýokary hilli we hyzmat artykmaçlyklary bilen müşderilere professional OEM & ODM hyzmatlary bermek üçin bütin dünýäde 40-a golaý müşderi toparyny döretdi.

Şol bir wagtyň özünde, içerki bazara önümçilik bazasy, dükanlar, agentler, gurluşyk materiallary supermarketleri, şahamçalary, satuwdan soňky hyzmat merkezi sarp edijilere jikme-jik hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemek üçin bu üç ölçegli hyzmat ulgamy arkaly girýär.

takmynan (15)

Biz näme edýäris

Dexing gözleg we aşhana we hammam önümlerini öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.
Önüm çyzgysy 400-den gowrak modeli öz içine alýar. Önümleriň we tehnologiýalaryň sany
milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldylar we CE we CUPC tassyklamasyna eýe boldular.

Näme üçin bizi saýla?

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz gönüden-göni Germaniýadan getirilýär, hilini we tizligini zähmetden has gowy dolandyryp bilýän 5-den gowrak robot kebşirleýiş maşynymyz bar.

Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizde 3 inersenerimiz bar, olaryň hemmesiniň bu ugurda 15 ýyldan gowrak tejribesi bar.

Gaty hil gözegçiligi

Esasy çig mal
Esasy materiallarymyz Hytaýda gowy markany ulanýarlar, her partiýada synag şahadatnamasyny berip bilerler.
Taýýar önümleriň synagy
Taýýar suwa düşmek üçin suwuň akmagyny synap görüň, poslamaýan polat bölekleri üçin duz sepmek synagyny geçirersiňiz.

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

CER

Bizi hereketde synlaň!

“Zhongshan Dexing Kitchen & Bathroom Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredildi.Lýubkalarda içerki öňdebaryjy gözleg we ösüş ukybymyz, şeýle hem gaýtadan işlemek, fiziki we himiki synag, hil gözegçilik ukyby bar. Bizde bir günde 1500-den gowrak çüýşäni öndürip biljek 5 önümçilik liniýamyz bar. Sargytlary kanagatlandyrmak üçin güýçli önümçilik kuwwaty bar.

takmynan (15)

takmynan (15)

takmynan (15)

takmynan (15)

Toparymyz

DX-de häzirki wagtda 300-den gowrak işçi bar we 20% -den gowragy bu linýada 15 ýyldan köp iş tejribesi bar.

takmynan (15)

takmynan (15)