• head_banner_01

Gara goşa lýubka çüýşäniň aşagyndaky poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäniň aşagyndadyr

Gysga düşündiriş:

● ODM / OEM: lýubkanyň stilini we ululygyny sazlap bilersiňiz
Time Wagtynda eltip bermek: Günde 1500-den gowrak lýubka öndürip biljek 5 önümçilik liniýasy
● Hil kepilligi: Materialdan we taýýar suw çüýşesinden berk hil ulgamy berk gözegçilikde saklanýar we synagdan geçirilýär
Unction Funksiýa gämisi: ösen önümçilik enjamlary we hünärmen tehnikler bilen çylşyrymly funksional lýubkalary öndürip biler
● CE & FDA: Gämi şahadatnamasy bolup biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt wideosy

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Satyş nokady

111

Wakuum elektroplatasiýa: ýokary temperatura reňkli örtük, önümiň ýüzüne dürli reňkler düşer ýaly reňkli örtük

2

El bilen ýasalan lýubka, eli bilen ýalpyldadylan basgançaklar, esbaplary ýerleşdirmek üçin ulanylýar, lýubkany ulanmagy has amatly edýär we ýokary derejeli gurluşy görkezýär

3

Gara suw çüýşesi diňe suw çüýşesiniň üstünde wakuum elektroplatirläp, asyl suw çüýşesiniň gurluşyna täsir etmeýär.Suw çüýşesi rentgen alýar we zeýkeş has çalt.

4

Nano möhürleýji ýag: pvd nano ýagyny ýokary temperatura sepýär, barmak yzlaryny, täsirli barýer ýagynyň galyndysyny goýmak aňsat bolmaz ýaly

1

Gara çüýşäniň aýratynlyklary

11

Gum partlamasy: gorag gatlagyny emele getirmek üçin pvd çüýşeli aýna çäge ýa-da polat çäge sepilýär, çümdürijiniň üstüni çyzmak aňsat bolmaz.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Elementok ,: 3319DT Gara goşa lýubka
Ölçegi: 33 * 19 * 10 dýuým / Islendik ululykda düzülen
Material: Qualityokary hilli poslamaýan polat 304
Galyňlygy: 1.0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes bilen
Reňk: Polat / Gunmetal / Altyn / Mis / Gara / Gül altyn
gurmak: Undermount / Flushmount / Topmount
Conner radiusy: R0 / R10 / R15
Garnituralar Kran, aşaky gözenek, kolander, togalanmak, sebet süzgüç
(Çeňňek bilen birmeňzeş reňk :)

Galyňlygy saýlamak

Gämi 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Çukuryň üstü gaty we çyzmak aňsat däl.Gowy poslama garşylygy bar.Lýubka ýalpyldawuk we reňkini üýtgetmek aňsat däl. Siziň saýlamagyňyz üçin dürli plastinka galyňlygy bar

厚度

PVD reňk bölekleri

Çeňňek reňkiň reňkini saýlap biler, çuňňur altyn, açyk altyn, kofe, bürünç, çal, gara, çal gara, ýedi reňk we ş.m.

颜色

Garnituralar

Biz lýubkalary we esbaplary öndüriji.Lýubkalaryň lomaý satuwyny üpjün edip bileris.Gämi zawodymyzda isleýän ähli esbaplaryňyzy saýlap bilersiňiz

配件

Biz hakda

15 ýyldan gowrak tejribesi bolan lýubkalarda hünärmen zawoddyrys , OEM & ODM garşylanýar Imp Daşary ýurtdan import edilýän poslamaýan polat materiallary, 100-den gowrak ýurda eksport edýän önüm öndüriji modelleri kabul edýäris, müşderiniň jikme-jikliklerini / logotipini / bukjasyny düzüp bileris

公司
证书

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň