• head_banner_01

Apron goşa çüýşeli Farmhouse perron öň lýubkalar zawody Dexing OEM / ODM poslamaýan polat aşhana çüýşesi

Gysga düşündiriş:

● Täze stil: “Apron” giň inedördül dizaýn, diňe inedördül däl, has estetiki dizaýn
● El bilen ýasalan lomaý lomaý satuw: elde ýasalan lýuboý zawody, lýubkalaryň dürli görnüşlerini sazlap bilersiňiz
● Iki gezek çüýşe çüýşesi: Çeňňek çep we sag iki boşluk, dürli saçak gaplaryny arassalamak we nemlendirmek üçin gabat gelip biler
● Hil kepilligi: Her bir jikme-jigiň görkezilmegini üpjün etmek üçin suw çüýşesini öndürmek prosesinde ajaýyp hil ulgamy bar
● Reňk çüýşesi: pvd reňkli legen ýasalyp bilner, wakuum örtük has reňkli lýubka aşhanaňyza täze görnüş berer


Önümiň jikme-jigi

Haryt wideosy

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Satyş nokady

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-3

Güýçli T304 poslamaýan polatdan, ajaýyp poslama we pos garşylygyndan ýasalan

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-41

Entlyuwaşlyk bilen tegelek burçlar çüýşeli jamda iş ýerini ulaldýar we arassalamak aňsat bolan döwrebap görnüşi üpjün edýär

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-5

X çukur we ýapgyt zeýkeşleri has ýumşadyp, lýubkany arassa we gurak edip biler

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-6

Gäminiň uzak dowamlylygy we belliklere garşylygy bar

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-7

Artykmaç galyň pad, örtük sesleri siňdirýär we izolýasiýany gowulandyrýar

Satyş-6

Poslamaýan polatdan ýasalan sim çyzgy çyzyklary, açyk reňk, gaty gurluş, poslama garşylyk we çyzmaga garşylyk

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Elementok ,: Apron 3322DSA goşa
Ölçegi: 33 * 22 * ​​10 dýuým ýa-da islendik ululykda özleşdirilen
Material: Qualityokary hilli poslamaýan polat 304
Galyňlygy: 1.0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes bilen
Reňk: Polat / Gunmetal / Altyn / Mis / Gara / Gül altyn
gurmak: Undermount / Flushmount / Topmount
Conner radiusy: R0 / R10 / R15
Garnituralar Kran, aşaky gözenek, kolander, togalanmak, sebet süzgüç
(Çeňňek bilen birmeňzeş reňk :)

Galyňlygy saýlamak

Gämi 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Çukuryň üstü gaty we çyzmak aňsat däl.Gowy poslama garşylygy bar.Lýubka ýalpyldawuk we reňkini üýtgetmek aňsat däl. Siziň saýlamagyňyz üçin dürli plastinka galyňlygy bar

厚度

PVD reňk bölekleri

PVD lýubkalarynyň reňk saýlamalarynda çuňňur altyn çüýşeler, açyk altyn legenler, gül altyn çüýşeleri, gara lýubkalar, çal lýubkalar, gara çal legenler, bürünç legenler, goňur lýubkalar we ş.m. bar.

颜色

Garnituralar

Biz lýubkalary we esbaplary öndüriji.Lýubkalaryň lomaý satuwyny üpjün edip bileris.Gämi zawodymyzda isleýän ähli esbaplaryňyzy saýlap bilersiňiz

配件

Biz hakda

100-den gowrak ýurda eksport edýäris we köp sanly uly alyjylar bilen birikýäris.Önümçilikden gümrük deklarasiýasyna we eksporta çenli ähli taraplaýyn hyzmatlary berip biljek hünärmen toparymyz bar.Dürli lýubkalaryň önümçiligini we lomaý satuwyny amala aşyryp bileris we müşderileriň logotiplerini we ululyklaryny sazlap bileris.

公司
证书

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň