• head_banner_01

Hyzmat

biz hakda has köp bilmek, size has köp kömek eder

01

Satuwdan öňki hyzmat

- sorag we maslahat goldawy.15 ýyllyk tehniki tejribe.
- -eke-täk satuw inereneri tehniki hyzmat.
- Gyzgyn liniýa 24 sagatda elýeterlidir, 8-de jogap berdi.

02

Hyzmatdan soň

- Tehniki okuw enjamlaryna baha bermek;
- gurmak we näsazlyklary düzetmek; - Bejeriş täzelenmesi we kämilleşdirilmegi;
- Bir ýyllyk kepillik. Önümleriň bütin ömrüni mugt tehniki goldaw bilen üpjün ediň.
- Müşderiler bilen ömürboýy aragatnaşyk saklaň, enjamlaryň ulanylyşy barada pikir alyň we önümleriň hilini yzygiderli kämilleşdiriň.

Ösüş